เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2527 (ค.ศ. 1984) ได้ดำเนินกิจการเป็นระยะเวลากว่า 36 ปี บริษัทฯ มีนโยบายผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมถึงเพิ่มศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีความซื่อสัตย์ ภายใต้นโยบายที่ทุกคนในบริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด ยึดมั่นร่วมกันว่า

“การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างยั่งยืน สู่มาตรฐานสากล”


จำนวนผู้เข้าชม : 467792 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์