ประวัติบริษัท

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด

  • พ.ศ. 2527 : คุณประวิทย์ จิรัปปภา ก่อตั้ง บริษัท ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2527
  • พ.ศ. 2530 : ก่อตั้งโรงงานผลิตเมื่อในปี 2530 บนเนื้อที่กว่า 50 ไร่
  • พ.ศ. 2539 : ย้ายสำนักงานมาที่ 103 หมู่ 5 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  • พ.ศ. 2549 : เริ่มดำเนินธุรกิจ ปลูกป่าเศรษฐกิจ ยูคาลิปตัส
  • พ.ศ. 2560 : บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015
  • พ.ศ. 2561 : ใช้เทคโนโลยีปรับปรุงโปรแกรมบัญชีและโปรแกรมบุคคล
  • พ.ศ. 2562 :ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562
  • ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น ประเภท การบริหารจัดการ ประจำปี 2562

จำนวนผู้เข้าชม : 467785 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์