เมล็ดสะอาด

เมล็ดสะอาด

เมล็ดสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน


เปอร์เซ็นต์ความงอก

เปอร์เซ็นต์ความงอก

เมล็ดพันธุ์มีเปอร์เซ็นต์ความงอกไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90


ความบริสุทธิ์สายพันธุ์

ความบริสุทธิ์สายพันธุ์

เมล็ดพันธุ์ที่มีความตรงตามสายพันธุ์พืชที่ระบุไว้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 98


เปอร์เซ็นต์ความชื้น

เปอร์เซ็นต์ความชื้น

เปอร์เซ็นต์ความชื้น เมล็ดมีความชื้น ระหว่าง 6-8%


จำนวนผู้เข้าชม : 467809 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์