เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา คุณสุดสวาท จิรัปปภา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.จี.ยูนิเลอร์แซล จำกัด ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 350,000 บาท ให้แก่ โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน จัดหาคุรุภัณฑ์ทาวการแพทย์ที่ขาดแคลน และเป็นทุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลขอนแก่นให้มีประสทธิภาพ

จำนวนผู้เข้าชม : 467811 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์